Spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Przywidz”

Źródło dofinansowania: NFOŚ i GW

20 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie, które miało na celu posumowanie projektu pod nazwą: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Przywidz”. W spotkaniu brali udział mieszkańcy naszej gminy, Radni i Sołtysi Gminy Przywidz. Nie zabrakło również uczniów Zespołu Szkół w Przywidzu, Szkoły Podstawowej w Trzepowie oraz w Pomlewie.

Spotkanie samorządów Gminy Kolbudy i Gminy Przywidz - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz zastosowanie OZE

W dniu 18 sierpnia 2016, na prośbę Rady Gminy Kolbudy, w Przywidzu, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów Gminy Przywidz i Gminy Kolbudy.Na spotkanie przybyło 10 radnych z Gminy Kolbudy, którzy byli zainteresowani pewnymi, zastosowanymi w naszej gminie, rozwiązaniami.Duże zainteresowanie wzbudził projekt termomodernizacji obiektów gminnych z udziałem srodków z Ministerstwa Środowiska,  będącego operatorem programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł  energii” ,  w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszaw

Podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych dotyczącej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przywidz

W dniu 5 maja 2016r. została podpisana umowa między Gminą Przywidz reprezentowaną przez Wójta Marka Zimakowskiego a firmą ZUH „Sław-Bud” (26-631 Jastrzębia, Owadów 93) reprezentowaną przez Pana Sławomira Strzałkowskiego Właściciela firmy na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przywidz. Umowa jest następstwem wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. >>GALERIA<<

Pierwsza aktualność

W dniu16.03.2015 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził listy rankingowe projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego . Gmina Przywidz otrzymała informację o dofinansowaniu Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz”.