Podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych dotyczącej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przywidz

W dniu 5 maja 2016r. została podpisana umowa między Gminą Przywidz reprezentowaną przez Wójta Marka Zimakowskiego a firmą ZUH „Sław-Bud” (26-631 Jastrzębia, Owadów 93) reprezentowaną przez Pana Sławomira Strzałkowskiego Właściciela firmy na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Przywidz. Umowa jest następstwem wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. >>GALERIA<<

Pierwsza aktualność

W dniu16.03.2015 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził listy rankingowe projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego . Gmina Przywidz otrzymała informację o dofinansowaniu Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz”.